Horváthné Szabó Zsófia

Horváthné Szabó Zsófia

angol, kémia szakos tanár
vegyész, pedagógiai- és családsegítő munkatárs
a Diákönkormányzat vezetője, a 10.c osztályfőnöke
gyermek-és ifjúságvédelmi felelős

fogadóórái: kedd 5-7. óra és szerda 2-5. óra, 122-es szoba

szabozsofia@ugmszi.hu