Kállóné Szabó Erzsébet

Kállóné Szabó Erzsébet

matematika, rajz, kémia szakos tanár
tankerület-igazgatási és köznevelési vezető, szaktanácsadó

a természettudományi munkaközösség vezetője

kalloneszaboerzsebetmaria@ugmszi.hu