Dr. Palatinusné Dr. Gál Anna

Dr. Palatinusné Dr. Gál Anna

óraadó, szakvizsgázott jogász, szociálpedagógus

ügyvitel, ügyfélszolgálat

palatinusnegalanna@ugmszi.hu