Turza Róbert

Turza Róbert

magyar, történelem szakos tanár, katonai alapismeretek

pályaorientációs felelős, az iskolarádió szerkesztője,
a mérési és értékelési munkaközösség vezetője, a 12.b osztályfőnöke

turzarobert@ugmszi.hu