A teljes megjelenéshez ajánlott böngészők: Chrome, Firefox, Edge
 • Főoldal / 
 • Bemutatkozás / 
 • Középiskolánk / 
 • Iskolatörténet

Középiskolánk rövid története

A község területén 1963. szeptember elsejével az általános iskolával közös igazgatás alatt kezdte meg működését a középiskola gimnáziumi osztálya. Az intézmény elnevezése Általános Iskola és Gimnázium lett. Az iskola székhelye a Kossuth út 13. alatt volt. 1972. szeptemberében indult az autóforgalmi ágazat. Ekkor iskolánk Gimnázium és Közlekedési Szakközépiskola, Autóforgalmi Ágazat néven működik. A középiskola új székhelye 1973-tól a Dózsa György út 23. szám alatt van. Az intézmény mellett tevékenykedő diákotthon megkapja a kollégiumi címet. 1985. szeptember elsején indul meg a képzés a vasútforgalmi ágazaton. 1986. szeptember elsejei kezdettel az autóforgalmi ágazaton indult el a technikusképzés, ezzel párhuzamosan vasútforgalmi ágazaton a szakközépiskolai oktatás, majd két év múlva a technikusképzés. A középiskola ekkor veszi fel következő nevét: Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma.

Iskolánk több éven keresztül folytatott felnőttoktatást gimnáziumi, szakmunkások szakközépiskolája, technikusi vizsgára kiegészítő tagozaton, levelező rendszerben. Az érdeklődés csökkenése miatt azonban ezt a képzési formát megszüntettük. 1990-től iskolánk kezdeményezésére megkezdődik az általános közlekedési tagozaton történő szakképzés, amely már előrevetíti az új igényeket. 1994-től igyekeztünk tovább bővíteni a szakmatanulási lehetőségeket, olyan diákokat is megcélozva, akik a középiskola elvégzése, az eredményes érettségi vizsga után szeretnének bekapcsolódni a szakképzésbe. Ennek a tervnek a szellemében 1994. szeptemberétől a középfokú szoftverüzemeltető, 1995. szeptemberétől a gépjárműüzemi technikus, 1996. szeptemberétől a vasútüzemvitel-ellátó, majd 1997. szeptemberétől az ügyintézői-titkár képzés indult el iskolánkban. 1997. szeptemberétől az eddigi általános gimnáziumi képzés mellett számítástechnika tagozatos gimnáziumi osztály kezdte meg működését, majd 1998-tól az általános közlekedési tagozat helyett világbanki közlekedési és informatikai szakmacsoportos képzést indítottunk.

A világbanki program befejezését követően átszerveztük szakközépiskolai képzésünket, ennek eredményeként 2004-ben elindítottuk a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció területen képzésünket. Így jelenleg középiskolánkban három szakmacsoportban folyik képzés. A szakképzésben bekövetkezett változásoknak megfelelően 2008-ban átszerveztük érettségi utáni szakképzésünket. A 2007/2008-as tanévben európai uniós projektek keretében megkezdődött középiskolánk épületének rekonstrukciója, amely 2010-ben zárult le. Ennek eredményeként egy korszerű iskolaépületben folytathatjuk oktató-nevelő munkánkat. Ezzel párhuzamosan végrehajtottunk intézményünk pedagógiai, szakmai tevékenységének megújítását, amelynek keretében az integrációs nevelés, a kompetenciák fejlesztése és az infokommunikációs tartalmi fejlesztés kapott meghatározó szerepet. 2011-ben megújítottuk gimnáziumi képzésünket, amelynek eredményeként az általános képzés mellett tanulóinkat a rendvédelmi irányába orientáljuk. 2012. októberében iskolánk felvette – megalapításának félszázéves alkalmából - az alapító igazgatójának nevét, ettől kezdve viseli a Rózsa Imre Középiskola és Kollégiuma megnevezést. 2015. szeptemberében újabb változás következett be iskolánk képzésében. Az eddigi eredményes munkánk elismeréseként ettől az évtől kezdődően indulhatott el a rendvédelmi képzés szakközépiskolai kertek között, mely megkövetelte gimnáziumi osztályaink változtatását is: jelenleg katonai orientáció és általános gimnáziumi képzés folyik ezen a területen. Kormányzati döntés eredményeként ettől az időszaktól a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum keretei között folytatjuk tevékenységünket.

Oktatási, nevelési célok

Iskolánk alapításának pillanatától alapvető célként fogalmazta meg a tanulók tanuláshoz, szabad iskolaválasztáshoz való jogának biztosítását. A gimnáziumban az oktatás, nevelés célja az általános műveltség megalapozása, valamint felkészítés az érettségi és a felsőfokú iskolai tanulmányokra illetve a munkavállalásra. A szakközépiskolában az általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megszerzésére valamint a szakmai technikusi minősítő vizsgára felkészítő oktatás és nevelés a cél. A kollégium feladatai pedig feltételek biztosítása az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a szabad iskolaválasztáshoz lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.

A tanítási órákon kívül a középiskola lehetőséget biztosít a tanulóknak a tanterveken túlmenően képességük fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására szakkörök, előkészítők, nyelvi felkészítő tábor, diákmozgalmi körök, egyéb érdeklődési körök szervezésével. Biztosítja a tanulók egészséges testi és lelki fejlődését, a testnevelés órákon kívüli sporttevékenységben, szakosztályi munkában. Lehetőséget biztosít turisztikai programok szervezésére, versenyen való részvételre, nyári táborozás, üdültetés lehetőségének megteremtésére. Ennek a tevékenységnek az erősítése érdekében 2015-ben iskolánk csatlakozott a Nemzeti Tehetség Programhoz.

Iskolánk oktatáson kívüli tevékenységei

Középiskolánk a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet különböző, oktatáson kívüli tevékenységek megszervezésére, melyekkel tanulóink és a településünk igényeinek kívánunk megfelelni a jövőben is. Ezek alapján vállaljuk:

 • - számítástechnikai alap- és középfokú tanfolyamok szervezését, lebonyolítását,
 • - irodai ismeretek, gépírás oktatását,
 • - idegen nyelvi (angol, német, orosz) tanfolyamok szervezését, lebonyolítását,
 • - egyéb, az aktuális igényeknek megfelelő képzés,
 • - szállás biztosítását a kollégiumban,
 • - az iskola épületének és eszközeinek bérbeadását,
 • - valamint más, az aktuális igények szerinti képzések szervezését, lebonyolítását.

Iskolánk hagyományai

Az iskola sajátosságait nagymértékben határozzák meg az élő, esetleg már eltűnt rendezvényei. Hagyományainknak nevelő hatásuk, összetartó erejük van, tehát fenn kell tartani, fel kell újítani őket, esetleg újakat kell teremteni.

Ünnepélyek

 • - Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró
 • - Nemzeti ünnepek, iskolai megemlékezések
 • - Szalagavató bál (Tablóbál)
 • - Ballagás, koszorúzás (iskolai és városi)

Szabadidős rendezvények, programok

 • - Verébavató
 • - Karácsony
 • - Farsang
 • - Diáknap (24 órás sport, éjszakai vetélkedő)
 • - Sportolási lehetőségek (tömegsport, versenysport, iskolai házi versenyek)
 • - Művészeti szakkörök működtetése (citerazenekar)

Tanulmányi tevékenységgel összefüggő hagyományok

 • - Tanulmányi ösztöndíj
 • - Tanulmányi kirándulások (Közlekedési Múzeum, Terror Háza)
 • - Korrepetálások, előkészítők
 • - A kiemelkedő tanulók nyilvános dicsérete, könyvjutalmak
 • - Szoros kapcsolat fenntartása a kollégiummal

Kapcsolattartást szolgáló rendezvények, események

 • - Fogadóóra
 • - "0." szülői értekezlet
 • - Szülői értekezlet
 • - Aktív részvétel a város életében (társadalmi és kulturális rendezvények)
 • - Együttműködés a település oktatási és kulturális intézményeivel

A nevelőtestület hagyományai

 • - Csapatépítés (közös programok és kirándulások szervezése)
 • - Nőnapi megemlékezés