A teljes megjelenéshez ajánlott böngészők: Chrome, Firefox, Edge
  • Főoldal / 
  • Tehetségpont / 
  • Tehetségpontok / 
  • Iskolánk Tehetségpontja

Iskolánk Tehetségpontja

Tevékenységünk bemutatása

A humán munkaközösség tizennégy éve működő programja segíti tehetséges tanulóink intraperszonális képességei fejlesztését a szónokibeszéd-író verseny rendezésével március tizenötödike előtt. Évente 20-30 diákunk indul, eddig háromszáznál több tanulót mozgósított a program. Egy szónoki beszédet kell írniuk „Március tizenötödike üzenete” címmel, és azt tolmácsolniuk kell az ünneplő közönség előtt. Az írás során a tanulóknak tantárgyi ismereteiket olyan formába kell önteniük, ami mások számára érdekes, és főként egyéni látásmódjukat tükrözi. A meghallgatás során minden diák előadja művét a zsűri előtt, melyben – az intézményben tanító magyartanárok mellett - a helyi önkormányzatot és az általános iskolát is egy-egy tag képviseli. A legjobb mű alkotója a városi ünnepségen adja elő beszédét, a második helyezett pedig az iskolai ünnepségen. A beszéd előadásához retorikai képességek, és helyes beszédtechnika szükséges.

Az Idegen nyelvi munkaközösség tizenhárom éve szervezi csereprogramját a németországi luckenwalde-i Friedrich Gymnasium tanulóival és tanáraival. Évente 10-15 tanuló tölthet el egy hetet a másik kultúrában. A program tartalma az, hogy közösen meghatározunk egy témát, amit mindkét fél kidolgoz, és a projektnapon előad. Az idei év tematikáját a berlini fal leomlásának 25. évfordulója adta. A program elemei közé sorolható az iskolák bemutatása, az órák látogatása, a fővárosok megtekintése; vetélkedők, túrák szervezése; fürdőzés és közös főzés. A kapcsolat tanulóink személyiségét és interperszonális, interkulturális képességeit fejleszti. Az együtt eltöltött idő során a 10-15 fő egy jó közösséggé kovácsolódik. A szerény anyagi körülmények között élő diákjainknak ez az első külföldi útja. Természetesen a nyelvtanulás szempontjából motivációt jelent, hogy tanulóink anyanyelvi környezetben használhatják a német nyelvet, valamint a projekt nyelvét, az angolt is gyakorolhatják.

Iskolánkban tizenkét éve működik egy hagyományőrző citera és népdalokat éneklő csoport. Tevékenységüket állandó patronáló tanár koordinálja. Zenei támogatást az Ádám Jenő Zeneiskola biztosít. Minden évben jól szerepelnek a minősítőkön. Az iskola hangszereket biztosít számukra, hagyományos viseletük van. Fellépnek városi és iskolai rendezvényeken, az idősek otthonában és az óvodában. Együttműködés jött létre az általános iskola tanulóival. Szerepléseikhez volt tanítványaink is csatlakoznak. A hangszer előnye, hogy használata könnyen elsajátítható, így a gyerekek hamar sikerélményhez jutnak. Fejlődik zenei kompetenciájuk, személyiségük, együttműködési készségük, empátiájuk és a művészet iránti fogékonyságuk. A nehéz körülmények között élő tanulóknak az összetartozás érzését nyújtja.

Egyéb tevékenységeink

A rendvédelmi orientáció tehetséges tanulói rendszeresen csapatversenyeken vesznek részt, és jó eredményeket érnek el, ahogyan a vasútüzemvitel-ellátó képzésünk diákjai is a szakmai tanulmányi versenyeken. 2014-ben jött létre online iskolaújságunk, melynek rovataiban az alkotói kedvet érző diákjaink mutatkozhatnak be. 2016-tól szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus lesz az iskolában. A Tehetségpont munkáját egy háromfős csapat koordinálja.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Iskolánk alapító tagja az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanácsnak, amelyet a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola alapított 2015. március 13-án. A Tehetségsegítő Tanács pályaorientációs munkacsoportjában együttműködünk a Tanács tagjaival a rendészeti képzés irányába történő tehetségkutatás és fejlesztés területén. A Tanács munkájába a programokon való személyes részvétellel, és elektronikus levelezés útján kapcsolódunk be. A szolnoki Varga Katalin Gimnázium Tehetségpontja és AJTP programjának tapasztalatai segítségével tájékozódunk azokról a lehetőségekről, amelyekkel a tehetséges hátrányos helyzetű tanulóinkat támogatni tudjuk. A Tehetségpont tevékenységét térségi hatókörre szeretnénk kiterjeszteni, mivel több megyéből bejáró tanulóinkat és családjaikat is segítjük.

A szónokibeszéd-író versenyt a településsel és az általános iskolával való együttműködés igénye hívta életre, mely azóta is ennek jegyében működik. A beszédet előadó diákunk szülei is el szoktak jönni az ünnepségre. Ezt az együttműködést szeretnénk továbbra is ápolni, hogy a város rendezvényein tehetséges tanulóink szereplési lehetőséghez, nyilvánossághoz és elismeréshez jussanak. A németországi csereprogram megvalósulását is segíti a település: például az utazáshoz igénybe vehetjük az önkormányzat mini autóbuszát. A citera és népdal együttes szerepléseit szívesen fogadják a város intézményei és elismerik tanulóink teljesítményét, utazásaikhoz ők is igénybe vehetik az önkormányzat mini autóbuszát.

Kilencedikes diákjaink érdeklődését, motivációit és adottságait szeretnénk minél korábban, már a beiratkozásuk alkalmával, illetve a tanév elején felmérni, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek az iskola közösségébe, és aktívan részt vegyenek a programjainkban. Részvételüket tájékoztató anyagokkal is ösztönözzük.

A 2016/2017-es tanévben tervezett specifikus és konkrét programjaink

Különös figyelmet fordítunk azokra a tehetséges diákjainkra, akiknek a szociális háttere nem segíti tehetségük kibontakoztatását. Próbáljuk őket azonosítani és támogatni, hogy lehetőséget adjunk adottságaik fejlesztésére. Az iskolai könyvtár teret és időt biztosít azoknak a tanulóknak a munkájához, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel. A könyvtár tudásmegosztó pont szerepét vállalja fel, ahol ezen tanulók konzultálhatnak egymással és tanáraikkal is, illetve bármikor hozzáférést enged az informatikai eszközökhöz.

Megalakulásunk utáni első évben a csereprogramban vendégeket fogadunk a németországi iskolából. Szeretnénk kiterjeszteni a rendezvényt, hogy minél több tanulónak alkalma legyen bekapcsolódni a programokba. A látogatás hetére tavasszal kerül sor, de a szervező munkát egész évben végezzük. A 2016/2017-es tanévben a csereprogram tizenötödik évfordulóján kezdeményezzük a partneriskolának, hogy az évfordulóról nagyobb szabású rendezvény keretében emlékezzünk meg, ahol majd az együttműködés tapasztalatairól is beszélgethetünk.

A másik program a Juniata Egyetem (Pennsylvania, USA) koncertező kórusának látogatása lesz 2016 májusában. Az Egyesült Államokból származó, korábban az intézményünkben tanító tanárok szervezésében második alkalommal érkezik hozzánk a kórus, akik egy hétig az iskolánk kollégiumában laknak, és több helyszínen fognak koncerteket adni. Tervezünk debreceni és erdélyi fellépést is. A kórus tagjaival közös programokon segítjük tanulóink nyelvi képzését, a citera együttessel való közös zenélést.

A közlekedés szakmacsoport diákjai között többen vannak, akiknek komoly hobbija a „vonat megfigyelés” (trainspotting). Szeretnénk valamilyen formában ezt a tanulói tevékenységet is összefogni, mivel ez a leendő szakmájuk iránti elhivatottságot tükrözi: hátterében színvonalas szakmai tudás áll, mindemellett az érdeklődő diákok rendkívül igényes minőségű és beállítású fényképeket készítenek.

Fenntarthatóság

Tehetséges tanulóink közül a szónokibeszéd-író pályázaton az első három helyezett pénzjutalmat kap, amelyet különböző forrásokból biztosítotunk.

A csereprogramban résztvevők saját költsége a repülőjegy, a kiadások többi részét a fenntartó biztosítja, mivel a csereprogram része a Pedagógiai programunknak.

A citera és népdal együttest, valamint a rászoruló tanulóink egyéb támogatását - például a nyelvvizsgázás költségét - a Rózsa Imre Alapítvány támogatja. Az Ádám Jenő Zeneiskola nem kér tandíjat diákjainktól.

Tevékenységeinket szeretnénk tanulók szélesebb körére kiterjeszteni, és ehhez pályázati forrásokat szeretnénk igénybe venni.