SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/011 | 5052 Újszász, Dózsa György út 23.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Házirend

A házirendről

Az iskola tanulóinak munkáját és magatartását annak a szándéknak kell meghatározni, hogy a tanulók minden erejükkel és tehetségükkel (becsületes szándékukkal), növeljék általános műveltségüket és szakmai tudásukat! Az iskola minden tanulója felelősséggel kapcsolódjék a közös munkába, a reá háruló, és általa vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítse! Minden diák kötelessége szorgalmasan és kitartóan tanulni, ismereteit bővíteni, hogy tudásával biztosítsa saját és környezete boldogulását, társadalomba való beilleszkedését! Fegyelmezettségével és udvarias magatartásával, kezdeményező készségével, műveltségével bizonyítsa, hogy iskolánknak méltó diákja! Minden tanulónk ismerje meg az iskola névadóját. Ápolja és gazdagítsa az iskola hagyományait, teljesítményével és viselkedésével járuljon hozzá az iskola jó hírnevének kialakításához, illetve megőrzéséhez.

Iskolai házirend

Kollégiumi házirend


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

5052 Újszász, Dózsa György út 23.

Telefon: +36 56 439 329

E-mail: rozsa@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000759


2024Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum